CE

UK-Muovi Oy pyrkii siihen, että tuotteemme ja toimintamme ovat toimialan parasta laatua. Laatuajattelumme periaatteet on kirjattu laatupolitiikaksi.

Sertifiointilaitos Finlog Audit Oy on myöntänyt UK-Muovi Oy:lle sertifikaatin siitä, että yrityksemme laatujärjestelmä täyttää laadunvarmistusstandardin ISO 9001:2015 ja ympäristönhallintastandardin ISO 14001:2015 vaatimukset.

Sertifikaatti  ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatti 

Certificate ISO 9001:2015 quality management system standard  and ISO 14001:2015 environmental management system standard 

VTT

 

 

 

 

UK-Muovi Oy on Menestyjä-yritys

Menestyjat 2017 180

Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on parempi kumppani. Menestyjäyritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Menestyjä-sertifikaatti ennustaa myös tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. 

Menestyjä-sertifikaatin voivat saada yritykset, jotka ovat saaneet Kauppalehden analyysiyksikön Balance Consultingin Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kultakin osa-alueelta yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin sekä oman vertailutoimialansa yrityksiin. Malli on markkinoiden ainoa, joka on riskin tunnistamisen lisäksi rakennettu hyvien yritysten erottelemiseksi toisistaan.

Menestyjä-sertifikaatti eroaa luottoluokittajien antamista sertifikaateista. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin hyvän maksuvalmiuden tai sen, että yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä. Menestyjäluokituksessa yrityksiä on analysoitu kuuden taloudellisen osa-alueen mukaan siten, että mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista. Menestyjä-sertifikaatin mukana tilaaja saa aina rahanarvoista analysoitua tietoa menestystekijöistään ja mahdollisista kehityskohteistaan.

Menestyjä-sertifikaatin ostaja kuuluu Menestyjä-joukkoon, josta Balance Consulting viestii näkyvästi ympäri vuoden. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta Menestyjä-merkistä sen voi tunnistaa hetkessä.

 

UK-Muovi Oy:n johto ja koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yrityksen laatupolitiikkaa:

Laatumerkki

  • Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintojemme ja tuotteidemme laatua.
  • Laatujärjestelmämme kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot ja se on dokumentoitu laatuasiakirjoihin. Laatujärjestelmä pidetään jatkuvasti ISO-laatustandardien tasolla.
  • Asetamme toiminnallemme laatutavoitteita ja valvomme niiden toteutumista.
  • Jokainen UK-Muovi Oy:n työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja on velvollinen toimimaan laatutavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Jatkuvan kehittämisen ja hyvän yhteistyön avulla pyrimme virheettömiin toimituksiin, tehokkaaseen toimintaan ja tyytyväisiin asiakkaisiin.
  • Laadukkaiden tuotteiden aikaansaamiseksi käytämme parhaita raaka-aineita ja luotettavia tavarantoimittajia, alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita.

 

Tuotehyväksynnät / Suoritustasoilmoitukset